Humán tevékenység bemutatása

A Társaság működési filozófiájához illeszkedve a Humán üzletágban a HR-hez kapcsolódó tevékenységek centralizálása és központosított szolgáltatásnyújtása került kialakításra 2013. június 1-i szervezeti átalakítással.

A Humán üzletág fő profilja a humán szolgáltatási (bérszámfejtés, tb ügyintézés, stb.) munkavédelmi és oktatási szolgáltatások nyújtását jelenti. Szolgáltatásainkkal elsősorban a MÁV-csoport leányvállalatainak működését támogatjuk, de hatékony és magas színvonalú tevékenységünkkel jelenleg is több, cégcsoporton kívüli cég részére versenyképes szolgáltatást biztosítunk. 

Fő működési célunk az eredményes, minőségi és megbízható szolgáltatás garantálása mindhárom szolgáltatási területen mind a MÁV-csoport tagjai, mind külső szolgáltatást igénybe vevő partnereink felé.

A Társaság által nyújtott színvonalas és költséghatékony szolgáltatások vállalatcsoporton belüli és csoporton kívüli biztosításának egyik kulcsa a megfelelő emberi erőforrás biztosítása a Társaság minden szervezeti egységében.


A HR menedzsment szervezet célja a külső környezet és belső szabályozás összehangolásával biztosítani a humánerőforrás minél hatékonyabb felhasználását a szervezeti és az egyéni célok megvalósítása érdekében. Működésével törekszik a rugalmas, ügyfél-orientált szemlélettel rendelkező munkavállalók foglalkoztatására, képzésére, fejlesztésére, megtartására, hozzájárulva a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. működésének hatékonyságához.